PAASKAMP KAN DOORGAAN!

Na eerdere persberichten over de annulatie van alle sportkampen in Oudenaarde hebben we goed nieuws gekregen en kan het kamp wel degelijk plaatsvinden!

Uiteraard zal het kamp enkel kunnen doorgaan mits het naleven van strikte maatregelen!
Als iedereen zich daaraan houdt, kunnen we 108 kinderen hopelijk een heel fijne stage aanbieden.

Alle ouders mogen nog een persoonlijke mail verwachten met de instructies. Mailbox in de gaten houden, is de boodschap!

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

CORONA-UPDATE 21/03: regeling paasvakantie

 1. De recreanten olv Betty kunnen tijdens de paasvakantie verder blijven trainen op woensdagavond. 
 2. Jeugd : ook de kangoeroes kunnen tijdens de paasvakantie verder naar de training blijven komen, rekening houdend met onderstaand schema:
  • 1e week paasvakantie
   ° training kan-ben-pup op 7/4 – en dit volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)
   ° training min op 9/4 – ook volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)
  • 2e week paasvakantie :
   ° Geen training voor kan-ben-pup op woe 14/4 wegens paasstage 
   ° Wel training voor min op vrij 16/4 volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

CORONA UPDATE 19/03: Maatregelen Paassportkamp

Paaskamp 2021
Met spanning hebben we de nieuwe richtlijnen van het COVID-19 overlegcomité van 19/03/2021 afgewacht. Na enig overleg hebben we goed nieuws: het Paassportkamp kan – zoals het er nu uitziet – doorgaan!

We zijn volop bezig met een reorganisatie (trainen moet nu immers in groepjes van max 10 atleten i.p.v. 25) om de stage Corona-proof en conform de nieuwe maatregelen te kunnen aanbieden.

Meer nieuws volgt in afzonderlijke mails die naar alle ingeschreven atleten zal worden toegestuurd

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

13/03/2021 UPDATE JEUGDTRAININGEN & Geen wedstrijden in april

Vandaag kwam de Vlaamse Atletiekliga met een update over atletiekwedstrijden en trainingen in groep.

Hierbij zijn de volgende beslissingen genomen:

Atletiekwedstrijden:
In de huidige tijdslijn zien wij als Vlaamse Atletiekliga geen mogelijkheden om atletiekcompetitie te organiseren en beslissen daarom om alle wedstrijden in april te annuleren.
Indien na het Overlegcomité op 26 maart een opening gecreëerd wordt, zal de Vlaamse Atletiekliga werk maken om op korte termijn micromeetings binnen de clubs te organiseren om zo toch extra wedstrijdkansen te kunnen bieden aan de atleten.
De exacte modaliteiten hiervan hangen, net als de andere beslissingen, af van het kader dat geboden wordt door de overheid.
Een volgende beslissing over de wedstrijden communiceren wij in de week van 29 maart.
Het volledige bericht kan je hier terugvinden.

Jeugdtrainingen KAN-BEN-PUP-MIN:
KASVO heeft besloten het advies van de Vlaamse regering te volgen : 1 hobby per kind blijft de aanbeveling, zeker tot de paasvakantie. Opdat de scholen open zouden kunnen blijven en ons paasstage zou kunnen doorgaan, blijft voorzichtigheid de boodschap.

We hopen op de solidariteit en de eerlijkheid van alle ouders, zeker in deze periode waarin opnieuw meer besmettingen worden vastgesteld. Concreet betekent dit dat KASVO tot aan de paasvakantie blijft bij 1 jeugdtraining per categorie per week en dit in de reeds bestaande vaste groepjes van +/- 10 personen.

Er worden voorlopig geen ‘nieuwe’ atleten toegelaten tot deze groepjes. Begin april wordt de situatie herbekeken en zal verder nieuws volgen.

Dank voor jullie begrip !

Geplaatst in Algemeen nieuws, Nieuws | Een reactie plaatsen

GEEN trainingen op woensdag 10 februari en vrijdag 12 februari

Door de ongure weersomstandigheden en ongeschiktheid van de piste/terreinen, zijn er op woensdag 10 februari en vrijdag 12 februari GEEN atletiektrainingen.

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

Uitstel afhaalmoment clubtruitjes tot 16 februari

Omwille van het slechte weer zullen we het afhaalmoment voor de clubtruitjes een weekje uitstellen. Zo moet niemand onnodig de weg op en bereiken we hopelijk een groter publiek.

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

Voorloping laatste georganiseerde afhaalmoment wedstrijdtruitjes

Op dinsdag 9 februari kunnen ALLE ATLETEN hun nieuwe wedstrijdtruitje MET HUN WAARDEBON afhalen tussen 17u30 en 18u45.

Dit wordt dan ook het laatste georganiseerde afhaalmoment tot de paasvakantie of de kantine terug opent.

OPMERKING voor de DAMES die een topje wensen: 
De topjes voor de dames vallen kleiner uit dan verwacht, waardoor er momenteel weinig Larges op voorraad zijn. Het is wel mogelijk om de topjes te passen en te bestellen. 

Omwille van Covid-19 willen wij volgende voorzorgen nemen:

 • * Uitzonderlijk mag één ouder van de jeugdatleten het stadion betreden om het truitje af te halen in de kantine tussen de voorgestelde uren.
 • * Mogen wij vragen indien mogelijk een oud wedstrijdtruitje mee te nemen om zoveel mogelijk zonder passen de maat te bepalen.
 • * Er zal aangeschoven worden in de kantine
  • – Er is mondmaskerplicht bij het betreden van het stadion!
  • – Gelieve jullie handen te ontsmetten bij het betreden van de kantine.
  • – Gelieve per gezinsbubbel (voor ben-pup-min ouder alleen, eventueel met atleet) tafel per tafel door te schuiven.
  • – Aan de laatste tafels zullen pasmodellen liggen waar jullie de maat kunnen bepalen. 
  • – Eenmaal jullie dan bij de besteltafels komen kunnen jullie onmiddellijk de bon inruilen voor het gewenste truitje (+€5 voor wie een topje kiest! Alleen gepast betalen wordt aanvaard!
  • – Wie nog niet over een waardebon voor een clubtruitje beschikt, heeft wellicht nog geen kasvo-bundeltje ontvangen (zie eerdere mailing).  De nog niet afgehaalde bundeltjes (reeds op verschillende jeugdtrainingen en individuele trainingsmomenten van de voorbije weken uitgedeeld) kunnen tijdens het pasmoment worden bekomen. Atleten die recent ingeschreven werden, kunnen in de kantine hun KASVO-bundeltje mèt waardebon maar nog zonder borstnummer krijgen. De waardebon voor het wedstrijdtruitje kan alvast ingeruild worden. Het borstnummer volgt later.                                            
 • * De kantine verlaat je via de deur aan de piste. 
 • * Ouders en atleten die op dat ogenblik geen training hebben : gelieve het stadion zo snel mogelijk te verlaten en geen contact met de trainende atleten te hebben op de piste.

Wij stellen op dat moment ook de laatste outletkledij (voor maten zie website) uit aan een zeer gunstig prijsje (gepast betalen!) en de verloren voorwerpen zullen ook uitgestald worden. 

Sportieve groeten
Muriel en Sofie (te bereiken via kledij@kasvo.be

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

KASVO en de beperking van naschoolse activiteiten : regeling voor de eerstvolgende 2 weken

Beste ouders,
Ondertussen zijn de richtlijnen ivm de beperking van de naschoolse activiteiten bekrachtigd en in een ministerieel besluit gegoten. De nieuwe maatregelen zijn vandaag, 1 februari, in voege getreden.
Dank aan wie de tool correct heeft ingevuld ! De respons was heel groot en heel veel atleetjes bleken atletiek als enige hobby te kiezen. Vandaag werd gepuzzeld om alles in goede banen te leiden.

Om alles coronaproof te kunnen laten verlopen, wordt het aantal trainingen voor ben/pup/min opnieuw (tijdelijk) terug gebracht naar 1 training/week.

Concreet betekent dit :
* Op woensdag : kangoeroes (°2014) en benjamins (2013-2012) : 16u55 – 17u55
* Op woensdag : pupillen (2011-2010) : 18u05 – 19u30
* Op vrijdag : miniemen (2009-2008) : 18u – 19u30

De atleten werden in vaste groepjes van 10 atleten ingedeeld. Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de doorgegeven keuze maar werd ook geluisterd naar het advies van de trainers.
Over 14 dagen volgt een herevaluatie en zal mogelijks opnieuw een keuze moeten worden doorgegeven : sommige atleetjes haken misschien af, anderen die voorheen nog geen keuze konden maken tussen de diverse hobby’s willen misschien hun plaats innemen.

De gekende maatregelen (ingang via het zwarte hekken en uitgang via het groene hekken ; ouders betreden de piste niet, houden afstand en dragen mondmasker ; de binnenparking blijft voorbehouden voor KASVO-medewerkers/trainers/niet-jeugd atleten) blijven van kracht.

Kan u ons ook op de hoogte brengen (via inne_taelman@hotmail.com) wanneer je kind positief zou testen op COVID of een hoogrisico-contact had ? En hou je je kind dan alsjeblief thuis ?

Blijf de website goed in de gaten houden voor last-minute wijzigingen!
Sommige ouders gaven tot onze verwondering in de tool aan dat zij de website NIET zouden raadplegen : gelieve dan zeker te wachten tot je kind tot de training is toegelaten om naar huis te vertrekken. Je kind vindt het vast niet leuk in de tribune te moeten plaatsnemen…

Hopelijk verloopt alles naar wens en kunnen de kinderen genieten van deugddoende uurtjes ontspanning in veilige omstandigheden !

Met sportieve groeten,
Het KASVO-bestuur

OPMERKING:
Wie verder kan komen trainen als jeugdatleet heeft een persoonlijke mail gekregen.
Dus best mailbox checken en evt ook de SPAM-filter ?

Wie niet inschreef via de tool of aangaf niet te komen trainen, wordt dus ook niet verwacht en zal terug huiswaarts moeten keren. …

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

KASVO en de beperking van naschoolse activiteiten

Beste jeugdatleten en ouders,

We willen graag even kort communiceren betreffende de laatste berichten omtrent de tijdelijke beperking tot 1 buitenschoolse activiteit/kind. Momenteel zijn er nog veel onduidelijkheden hieromtrent en de voorstellen moeten nog bekrachtigd worden door de federale regering. Mogelijks gebeurt dit pas op het overlegcomité van 5 februari maar misschien ook vroeger.

Daarom is het op dit moment onmogelijk om reeds uit te tekenen hoe de eerstkomende weken er zullen uitzien.

VOORLOPIG BLIJFT ALLES ZOALS HET IS (training vrijdag 29/01/2021 zoals gewoonlijk).

We willen ons echter al zo goed mogelijk voorbereiden en doen daarom beroep op jullie medewerking en eerlijkheid in verband met de keuze van de hobby van je kind(eren).

Wellicht zullen we vaste groepjes moeten maken van max. 10 atleten. Het kan misschien nodig zijn om het aantal trainingen voor ben/pup/min opnieuw terug te brengen naar 1x/week.

Het is voor ons heel belangrijk van een duidelijk zicht te krijgen op het aantal atleten dat:

 1. atletiek tijdelijk als enige hobby verkiest en dus wil blijven trainen
 2. voorlopig een andere hobby verkiest boven atletiek en tijdelijk niet zal komen trainen
 3. nog geen keuze gemaakt heeft

Daarom onze oproep om de tool (via volgende link : KASVO en de beperking naschoolse activiteitenvoor zondagavond 31/01/2021 23u59 in te vullen. Nadien wordt de tool offline gehaald.

Kinderen voor wie de tool niet ingevuld werd en kinderen die in de tool aangaven nog geen keuze te hebben gemaakt, zullen niet uitgenodigd worden naar de trainingen van de eerstvolgende 2 weken. Zij zullen ook niet tot de trainingen worden toegelaten. Zij zullen onmiddellijk huiswaarts moeten keren of verspreid en op afstand van elkaar in de tribune moeten plaatsnemen wat in deze wintertijden allesbehalve ideaal is. Wij kunnen echter als club de regels niet overtreden : het maximaal aantal atleten per groep kan niet overschreden worden én trainen zonder begeleiding is ook uitgesloten.  

Over 2 weken peilen we opnieuw naar jullie voorkeur die dan misschien duidelijk is geworden. Het is nu vooral belangrijk om een eerste zicht te krijgen op het aantal atleten dat we volgende week kunnen verwachten.

Wie atletiek als enige hobby verkiest, zal per mail een uitnodiging voor de training ontvangen.  

Wie in het tooltje aangaf naar de trainingen te zullen komen, maar uiteindelijk besluit voor een andere hobby te kiezen, graag een seintje naar inne_taelman@hotmail.com zodat het plekje aan iemand anders kan worden toebedeeld.

Hou de website goed in de gaten : van zodra er meer duidelijkheid is en de organisatie van de trainingen op punt staat, zal alle informatie daar te vinden zijn. Mogelijks moet af en toe iets worden bijgestuurd. De richtlijnen veranderen immers snel. Vertrek dus niet naar een training zonder naar de website gekeken te hebben !

GELIEVE OMTRENT DIT BERICHT GEEN MAILS TE STUREN (behalve bij afzien van een geplande training) ! Alle beschikbare informatie zal via de website terug te vinden zijn.

Wij hopen op jullie begrip in deze tijden vol verandering !

Hou jullie gezond !

Met sportieve groeten,
Het KASVO-bestuur

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

Voorlopig Laatste PASDAG met inwisselen van de “waardebon ASVO-wedstrijdtruitje”!

Ook de tweede pasdag voor alle jeugdatleten is zeer vlot verlopen

Op woensdag 27 januari kunnen de jeugdatleten voorlopig voor de laatste keer hun waardebonnen voor de clubtruitjes inwisselen in de kantine tussen 17u30 en 18u30.

Alle atleten vanaf cadet krijgen nu ook de kans om hun clubtruitje af te halen! 
Dit kan tussen 17u00 en 19u00.

OPMERKING voor de DAMES die een topje wensen:
de topjes voor de dames vallen kleiner uit dan verwacht, waardoor er momenteel weinig Larges op voorraad zijn.
Het is wel mogelijk om de topjes te passen en te bestellen.

Omwille van Covid-19 willen wij volgende voorzorgen nemen:

 1. Uitzonderlijk mag één ouder het stadion betreden om het truitje af te halen in de kantine tussen de voorgestelde uren.
 2. – Mogen wij vragen indien mogelijk een oud wedstrijdtruitje mee te nemen om zoveel mogelijk zonder passen de maat te bepalen.
 3. – Er zal aangeschoven worden in de kantine, die met open deuren zal werken om een goede verluchting te garanderen.
  1. * Er is mondmaskerplicht bij het betreden van het stadion!
  2. * Gelieve jullie handen te ontsmetten bij het betreden van de kantine.
  3. * Gelieve per gezinsbubbel (liefst ouder alleen, eventueel met atleet) tafel per tafel door te schuiven. Zo kan iedereen makkelijk de afstandsregels respecteren.
  4. * Aan de laatste tafels zullen pasmodellen liggen waar jullie de maat kunnen bepalen.
  5. * Eenmaal jullie dan bij de besteltafels komen kunnen jullie onmiddellijk de bon inruilen voor het gewenste truitje (+€5 voor een topje! Alleen gepast betalen wordt aanvaard!)
 4. – De kantine verlaat je via de deur aan de piste.
  1. * Gelieve het stadion zo snel mogelijk te verlaten en geen contact met de trainende jeugdatleten te hebben op de piste.
  2. * Indien het zeer druk is, kom op een ander tijdstip terug. Er komen zeker nog afhaalmomenten!

   Wie nog niet over een waardebon voor een clubtruitje beschikt, heeft wellicht nog geen kasvo-bundeltje ontvangen (zie mailing vorige week).
   De nog niet afgehaalde bundeltjes (reeds op verschillende jeugdtrainingen van de voorbije weken uitgedeeld) kunnen tijdens het pasmoment worden bekomen.

Wij stellen op dat moment ook de laatste outletkledij (voor maten zie website) uit aan een zeer gunstig prijsje (Gepast betalen!) en de verloren voorwerpen zullen ook uitgestald worden.Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

Tweede moment van inwisselen van de “waardebon ASVO-wedstrijdtruitje”

Op vrijdag 22 januari is het voor de tweede keer mogelijk om de waardebonnen voor de clubtruitjes in te wisselen in de kantine.

Voor pupillen, miniemen en benjamins  kan dit tussen 17u45 en 18u30

Wie atleten heeft in verschillende leeftijdsgroepen, kan uiteraard alle bonnen op hetzelfde moment inwisselen.

Omwille van Covid-19 willen wij volgende voorzorgen nemen:

 1. Uitzonderlijk mag één ouder het stadion betreden om het truitje af te halen in de kantine tussen de voorgestelde uren.
 2. – Mogen wij vragen indien mogelijk een oud wedstrijdtruitje mee te nemen om zoveel mogelijk zonder passen de maat te bepalen.
 3. – Er zal aangeschoven worden in de kantine, die met open deuren zal werken om een goede verluchting te garanderen.
  1. * Er is mondmaskerplicht bij het betreden van het stadion!
  2. * Gelieve jullie handen te ontsmetten bij het betreden van de kantine.
  3. * Gelieve per gezinsbubbel (liefst ouder alleen, eventueel met atleet) tafel per tafel door te schuiven. Zo kan iedereen makkelijk de afstandsregels respecteren.
  4. * Aan de laatste tafels zullen pasmodellen liggen waar jullie de maat kunnen bepalen.
  5. * Eenmaal jullie dan bij de besteltafels komen kunnen jullie onmiddellijk de bon inruilen voor het gewenste truitje (+€5 voor een topje! Alleen gepast betalen wordt aanvaard!)
  6. * De kantine verlaat je via de deur aan de piste.
  7. * Gelieve het stadion zo snel mogelijk te verlaten en geen contact met de trainende jeugdatleten te hebben op de piste.
  8. * Indien het zeer druk is, kom op een ander tijdstip terug. Er komen zeker nog afhaalmomenten!

Wij stellen op dat moment ook de laatste outletkledij (voor maten zie website) uit aan een zeer gunstig prijsje (Gepast betalen!) en de verloren voorwerpen zullen ook uitgestald worden.Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

Eerste moment van inwisselen van de “waardebon ASVO-wedstrijdtruitje”

Op Woensdag 20 januari is het voor de eerste keer mogelijk om de waardebonnen voor de clubtruitjes in te wisselen in de kantine.

Voor benjamins kan dit tussen 16u30 en 17u15.
Voor pupillen kan dit tussen 17u45 en 18u30
Andere leeftijdsgroepen komen later aan de beurt

Wie atleten heeft in verschillende leeftijdsgroepen, kan uiteraard alle bonnen op hetzelfde moment inwisselen.

Omwille van Covid-19 willen wij volgende voorzorgen nemen:

 1. Uitzonderlijk mag één ouder het stadion betreden om het truitje af te halen in de kantine tussen de voorgestelde uren.
 2. – Mogen wij vragen indien mogelijk een oud wedstrijdtruitje mee te nemen om zoveel mogelijk zonder passen de maat te bepalen.
 3. – Er zal aangeschoven worden in de kantine, die met open deuren zal werken om een goede verluchting te garanderen.
  1. * Er is mondmaskerplicht bij het betreden van het stadion!
  2. * Gelieve jullie handen te ontsmetten bij het betreden van de kantine.
  3. * Gelieve per gezinsbubbel (liefst ouder alleen, eventueel met atleet) tafel per tafel door te schuiven. Zo kan iedereen makkelijk de afstandsregels respecteren.
  4. * Aan de laatste tafels zullen pasmodellen liggen waar jullie de maat kunnen bepalen.
  5. * Eenmaal jullie dan bij de besteltafels komen kunnen jullie onmiddellijk de bon inruilen voor het gewenste truitje (+€5 voor een topje! Alleen gepast betalen wordt aanvaard!)
  6. * De kantine verlaat je via de deur aan de piste.
  7. * Gelieve het stadion zo snel mogelijk te verlaten en geen contact met de trainende jeugdatleten te hebben op de piste.
  8. * Indien het zeer druk is, kom op een ander tijdstip terug. Er komen zeker nog afhaalmomenten!

Wij stellen op dat moment ook de laatste outletkledij (voor maten zie website) uit aan een zeer gunstig prijsje (Gepast betalen!) en de verloren voorwerpen zullen ook uitgestald worden.

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

Jeugdatleten (vanaf 2de jaars benjamin) gezocht voor filmopnames Vlaamse Atletiekliga

Cross

Voor de opnames van een instructiefilmpje zoekt de Vlaamse Atletiekliga jeugdatleten om de start en aankomst van een veldloop in beeld te brengen.
Ideaal om het wedstrijdgevoel nog eens te beleven.
In het instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe wedstrijdresultaten van een veldloop binnenkort eenvoudig worden verwerkt dankzij het scannen van de borstnummers van de atleten.
De jeugdatleten moeten geen volledige veldloop lopen, enkel de start en de finish brengen we in beeld.  

De opnames van het filmpje vinden plaats op woensdag 20 januari om 16u op het terrein van KASVO en nemen max. 1 uur in beslag.
Wil je graag deelnemen?
Meld je dan aan via ben@atletiek.be, (naam en categorie vermelden) zodat we rekening kunnen houden met alle veiligheidsvoorschriften.
Trek zeker je wedstrijdtruitje aan, spikes hoeven niet en wij zorgen voor een borstnummer.

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

CORONA UPDATE 06/01 => Jeugdtrainingen!

Vanaf woensdag 16 december zijn er terug trainingen voor alle jeugdatleten op de klassieke trainingsdagen.
De trainingsuren blijven echter licht gewijzigd om niet teveel atleten op hetzelfde moment in het stadion te hebben.

KANGOEROES => trainen op WOENSDAG van 16u55 tot 17u50
BENJAMINS => trainen WOENSDAG & VRIJDAG van 16u55 tot 17u50

PUPILLEN => trainen WOENSDAG & VRIJDAG van 18u00 tot 19u25
MINIEMEN => trainen WOENSDAG &VRIJDAG van 18u10 tot 19u35

Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de ‘kinderen tot 13 jaar’ samen sporten in georganiseerd verband.
Een zeer rigide toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat onze miniemen die in 2021 13 jaar worden, vanaf hun verjaardag moeten uitgesloten worden van trainingen of wedstrijden.

Er is echter goed nieuws : de overheid (Minister Weyts) verduidelijkte via de VAL dat jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 in groep mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen.
Concreet betekent dit dat onze tweedejaars miniemen ook na hun 13de verjaardag in groep mogen blijven trainen (en aan de paas- en zomerstage kunnen deelnemen).

Hou het veilig!

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

Steun KASVO via TROOPER

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

CORONA UPDATE 14/11 => Herschikking jeugdtrainingen!

Om alle jeugdatleten (ook onze 2de jaars miniemen) in deze voor iedereen moeilijke Corona-tijden de mogelijkheid te bieden om te trainen, geldt vanaf woensdag 18/11 de volgende regeling:

* KANGOEROES => trainen op WOENSDAG van 16u55 tot 17u55
* BENJAMINS => trainen ENKEL op VRIJDAG van 16u55 tot 17u55

* PUPILLEN => trainen ENKEL op WOENSDAG van 18u05 tot 19u30
* MINIEMEN => trainen ENKEL op VRIJDAG van 18u05 tot 19u30

Hou het veilig!

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

CORONA UPDATE 29/10!!!

-Met onmiddellijke ingang en tot nader bericht zijn er enkel nog trainingen voor kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen geboren in 2009!

-Op woensdag 4 november (schoolvakantie) is er geen training voor de
kangoeroes.


-Op woensdag 11 november (wettelijke feestdag) is er geen training.

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

CORONA-UPDATE 13/10/20 – CODE ORANJE!!!

DE SPORTDIENST VAN DE STAD OUDENAARDE HEEFT VANDAAG EEN AANTAL BESLISSINGEN GENOMEN WAARDOOR DE MAATREGELEN DIE KASVO GISTEREN HEEFT DOORGESTUURD, LICHTJES MOETEN BIJGESTUURD WORDEN.

Tijdens de trainingen mag er GEEN PUBLIEK meer aanwezig zijn in de tribune  of rond de piste. De ouders blijven dus buiten het Thienpontstadion wachten of kunnen in de kantine plaatsnemen.

De oefenveldloop van woensdag 21 oktober GAAT NIET DOOR!
De oefenveldloop wordt vervangen door een gewone training.


Vanaf woensdag 14 oktober wordt in de sportwereld overgeschakeld naar CODE ORANJE. Wij willen als club in de eerste plaats de continuïteit van de trainingen verzekeren. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn wij genoodzaakt om een aantal maatregelen te nemen.

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande richtlijnen ; op die manier hopen we dat alle atleten veilig kunnen blijven sporten.

INGANG en UITGANG
Het zwarte hekken (hoofdingang) zal enkel gebruikt worden als INGANG, het groene hekken (parking) zal gebruikt worden als UITGANG.

JEUGD
Jeugdatleten verzamelen aan de hoofdingang en zullen worden opgehaald door hun trainer. Op het einde van de training zullen zij terug naar de uitgang begeleid worden. Om samenscholing (van zowel ouders als atleten) zo veel mogelijk te vermijden, komen er lichte wijzingen in de trainingsuren van de jeugdcategorieën. Mogen wij vragen deze strikt te respecteren :

 • * kangoeroes en benjamins:          16u55 – 17u55
 • * pupillen:                                   18u00 – 19u25
 • * miniemen:                                18u10 – 19u35

De voorziene oefenveldloop van de jeugd van woensdag 21 oktober zal NIET doorgaan om te vermijden dat te veel ouders zich langs het parcours zouden begeven.
Opmerking: volgens de huidige regelgeving gaat onze veldloop op zondag 06/12 WEL door.

OUDERS
Tijdens de trainingen mag er GEEN PUBLIEK meer aanwezig zijn in de tribune  of rond de piste. De ouders blijven dus buiten het Thienpontstadion wachten of kunnen in de kantine plaatsnemen.

* In de kantine gelden de richtlijnen van de horeca (zie verder bij de richtlijnen voor de kantine).

ATLETEN VANAF CADET
Atleten vanaf de cadettencategorie kunnen de atletiekpiste betreden zonder begeleiding van hun trainer.

 • * INGANG via het zwarte hek
 • * MONDMASKERPLICHT tot er met de opwarming wordt begonnen en opnieuw van zodra de training is afgelopen. Tijdens de training wordt gevraagd om zo veel mogelijk de afstandsregels te respecteren.
 • * BETREDEN VAN DE PISTE verplicht via de doorgang aan het einde van de tribune (t.h.v. de materiaalcontainer aan de aankomst).
 • * De doorgang tussen de tribune en de kantine wordt enkel gebruikt om DE PISTE TE VERLATEN.
 • * Atleten die krachttraining volgen, moeten er rekening mee houden dat in de krachtruimte slechts een heel beperkt aantal atleten aanwezig kan zijn om de afstandsregels indoor te kunnen respecteren ; het merendeel van de atleten zal dus krachttraining buiten volgen.

PARKING BURGEMEESTER THIENPONTSTADION
De parking zal enkel toegankelijk zijn voor trainers en medewerkers en voor oudere atleten die trainen tot 19u45 zodat er geen conflict is tussen inkomend en uitgaand verkeer. Op die manier kunnen de atleten veilig langs het groene hek de accommodatie verlaten.

KANTINE
In de kantine gelden de richtlijnen van de horeca:

 • * handen ontsmetten bij het binnenkomen
 • * registreren op de aanwezigheidslijst
 • * plaatsnemen aan een tafeltje met maximum 4 personen
 • * mondmaskerplicht wanneer men zich niet aan een tafeltje bevindt
 • * gezien het een eenmanszaak betreft, blijft bediening aan de toog mogelijk
 • * graag bij het verlaten de stoel met rugleuning tegen de tafel en met zitplaats naar buiten gedraaid (dus niet onder de tafel schuiven) achterlaten. Op die manier is meteen duidelijk welke plaatsen ontsmet moeten worden.

KLEEDKAMERS
De kleedkamers gaan opnieuw dicht tot nader order.

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

INSCHRIJVINGEN NIEUW SEIZOEN VOLZET!

Wegens het grote aantal inschrijvingen is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor de jeugdcategorieën, ook niet meer voor de wachtlijst. Wie op de wachtlijst staat en toch al zou betaald hebben, krijgt zijn inschrijvingsgeld zo snel mogelijk teruggestort.

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

Kantine opnieuw open – hou je aan de richtlijnen!

 • Gebruik handgel bij het binnenkomen van de kantine
 • Noteer je naam op de lijst die bij de handgel staat i.v.m. de covid-tracering
 • Plaats je stoel omgekeerd met de rugzijde van de rugleuning tegen de tafel bij het verlaten van de kantine zodat duidelijk wordt welk plekje ontsmet moet worden 
 • Draag een mondmasker zolang je niet aan je tafeltje zit
 • Barman/-vrouw draagt steeds een mondmasker
Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen

OUTLET

Webpagina kledij

Geplaatst in Algemeen nieuws | Een reactie plaatsen

TRAININGSINFO!

Op woensdag 2 september starten de trainingen opnieuw voor de kangoeroes

 • * Woensdag 9 september => voetbalwedstrijd => neem contact op met de respectievelijke trainers om te weten waar de trainingen doorgaan
 • * Woensdag 16 september => GEEN TRAINING => proeftrainingen voor nieuwe atleten
 • * Woensdag 23 september => GEEN TRAINING => proeftraingentrainingen voor nieuwe atleten
 • *Woensdag 30 september => OVERGANG NAAR DE NIEUWE CATEGORIE

Voor de proeftrainingen van nieuwe atleten op 16 en 23 september:

* Kangoeroe (°2014) => van 17u tot 18u
* Benjamin (°2013 en °2012) => Van 17u tot 18u
* Pupil (°2011 en °2010) => van 18u tot 19u30
° Miniem (°2009 en °2008) => van 18u tot 19u30

Geplaatst in Wedstrijd nieuws | Een reactie plaatsen